ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η συνέπεια η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα κατά την μελέτη και την εκτέλεση των έργων με ουσιαστικές παραμέτρους την έγκαιρη αποπεράτωση και το χαμηλό κόστος μας ανέδειξαν σε μια δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη εταιρεία σε όλους τους τομείς των κατασκευών.

Η ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων είτε ατομικά είτε σε Κοινοπραξίες μας επέστρεψαν να δημιουργήσουμε ένα άριστο δίκτυο υπεργολάβων τους οποίους απασχολούμε σε ποσοστό 90% της ετήσιας απασχόλησης τους.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα

1) Mercedes YA 6591

2) NISSAN YIT 9189

3) Fiat Fiorino YEA 7936

Είναι τα απαραίτητα εργαλεία μας για τις μεταφορές.

Επίσης, όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός με τον οποίον υποβοηθούμε τους υπεργολάβους μας είναι σε άριστη κατάσταση και ετοιμοπόλεμος.

Το οργανόγραμμα του εργοταξιακού μας προσωπικού για την εκτέλεση των έργων είναι

Lorem & Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Aliquam lorem ante

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Sapibus in, viverra quis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.