ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

  • Κατασκευή σχολικών κτηρίων (ΟΣΚ)
  • Ανακαίνιση-συντήρηση καταστημάτων ΕΛΤΑ
  • Υδραυλικά έργα (Υδρέυσεις-αποχετέυσεις)
  • Εργα οδοποιίας (διαμορφώσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών, πεζοδρομίων και πλατειών)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Κατασκευή μονοκατοικίας στο Μπραχάμι
  • Κατασκευή πολυτελούς μονοκατοικίας στη Βούλα ( Μπεθάνης, Kayard )