ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Έκδοση αδειών δόμησης από έμπειρα και υπεύθυνα  στελέχη.
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.
 • Τοπογραφικά εντός και εκτός σχεδίου
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες για την κατασκευή η ανακαίνιση οικιών γραφείων καταστημάτων.
 • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας με νέες τεχνολογίες.
 • Πιστοποιητικά ενεργειακού επιθεωρητού για την αγορά η ενοικίαση ακινήτου
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας κτιρίων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Σύνταξη – ανανέωση και έγκριση φακέλου (Φροντιστηρίων, Ιδιωτικών Σχολείων, Κέντρα Ξένων Γλωσσών κλπ) από τον ΕΟΠΕΠ.
 • Τεχνικός Ασφαλείας πάσης φύσεως επιχειρήσεων και οργανισμών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 • Κατασκευή με το κλειδί στο χέρι πάσης φύσεως κτιρίων αλλά και εργασιών οδοποιίας για την διαμόρφωση αύλειων χώρων.
 • Ανακαίνιση οικιών, με την επίβλεψη και τον σχεδιασμό από έμπειρο στατικό – πολιτικό μηχανικό.
 • Ανακαίνιση γραφείων με έμπειρα συνεργεία τα οποία εγγυώνται την γρήγορη και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης αποπεράτωση των εργασιών.
 • Ανακαίνιση και εκ νέου σχεδιασμός καταστημάτων με υλικά προηγμένης τεχνολογίας (φωτιστικά led, αντλίες θερμότητας , έξυπνα αξεσουάρ κλπ ) από εξειδικευμένους μηχανικούς γνώστες της αγοράς .
 • Κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης με τα πλέον προηγμένα υλικά παλαιών και νέων κτιρίων.
 • Πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες κτιρίων – μερεμέτια.
 • Πάσης φύσεως Ηλεκτρικές εργασίες κτιρίων με την έκδοση του απαραίτητου Πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου
 • Πάσης φύσεως υδραυλικές εργασίες κτιρίων που αφορούν την ύδρευση , την αποχέτευση , την εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (πετρελαίου η φυσικού αερίου κλπ..)