Αποκατάσταση και Μετατροπή Δημοτικού Σχολείου σε Πολιτιστικό Κέντρο