• ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

  Απο έμπειρα και υπέυθυνα στελέχη

 • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

  Ένταξη στη νέα ρύθμιση

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

  Εντός και εκτός σχεδίου

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  Για την κατασκευή η ανακαίνιση οικιών γραφείων καταστημάτων.

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Χρησιμοποιώντας νεες τεχνολογίες

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ

  Για την αγορά η ενοικίαση ακινήτου

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

  Απο την πυροσβεστική υπηρεσία

 • ΣΥΝΤΑΞΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

  Φροντιστηρίων, Ιδιωτικών Σχολείων, Κέντρα Ξένων Γλωσσών κλπ από τον ΕΟΠΕΠ.

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Πάσης φύσεως επιχειρήσεων και οργανισμών.