Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ «ΤΕΤΚΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΥ

Η ομάδα της TETKA απαρτίζεται, εκτός των άλλων, από Πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονα – διακοσμήτρια, ηλεκτρολόγο μηχανικό , εργοδηγό καθώς και από διάφορα απολύτως εξειδικευμένα συνεργεία.

Η ανακαίνιση απαιτεί γνώσεις πολιτικού μηχανικού ο οποίος θα εγγυηθεί την στατική επάρκεια της οικίας σας μετά την κατεδάφιση τοίχου «για να μεγαλώσει το σαλόνι»

Η ανακαίνιση απαιτεί γνώσεις Αρχιτέκτονα μηχανικού η οποία θα σας δώσει τις κατάλληλες λύσεις διαρρύθμισης και διακόσμησης οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανάγκες σας και θα είναι σύμφωνες με τα γούστα και τις προτιμήσεις σας

Η ανακαίνιση απαιτεί γνώσεις ηλεκτρολόγου μηχανικού ο οποίος θα δώσει ασφαλείς λύσεις στην τροφοδοσία της οικία σας με ρεύμα (ΔΕΗ) και ύδρευση – αποχέτευση (ΕΥΔΑΠ) και τηλέφωνα – DATA Θα σας εφοδιάσει με τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

  1.  Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (απαραίτητο για την ΔΕΗ.)
  2. Πιστοποιητικό Ενεργειακού Επιθεωρητή (απαραίτητο για ενοικίαση πώληση κλπ)
  3. Βεβαίωση νομιμότητας (απαραίτητο για μεταβίβαση του ακινήτου) 2. Πιστοποιητικό Ενεργειακού Επιθεωρητή (απαραίτητο για ενοικίαση πώληση κλπ)

Η ανακαίνιση απαιτεί απολύτως εξειδικευμένα συνεργεία κάθε ειδικότητας τα οποία εφαρμόζοντας τις οδηγίες των μηχανικών μας θα εγγυηθούν την ασφαλή και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης  ολοκλήρωση των εργασιών

Διαθέτουμε άρτια εκπαίδευση και επαγγελματισμό, στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε Έργου

ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Συνάντηση για διερεύνηση των απαιτήσεων και του γούστου σας .
  2. Σχεδιασμός λύσεων και κατόψεων για να πάρουν μορφή αυτά που διερευνήσαμε.
  3. Επιλογή σχεδίου κάτοψης που θα εφαρμοστεί .
  4. Επιλογή υλικών από δείγματα που υπάρχουν στο γραφείο η από τους προμηθευτές μας (δαπέδων, πλακιδίων τοίχου και δαπέδου , θυρών , χρωματισμών τοίχων , πριζών διακοπτών κλπ)
  5. Οικονομική Προσφορά και Τρόπος  Πληρωμής